Minúta ticha vo svete - pietna spomienka

My v BUBO si veľmi vážime slobodu. Prestrihali sme sa cez ostnatý drôt do sveta a milujeme cestovanie. Každoročne na výročie 17. novembra krstíme náš nový katalóg. My všetci a naši sprievodcovia vo svete sme si spoločne za posledné dni pripomenuli zapálením sviečky dva mladé životy. (Úvodná fotografia: Ivan Strápek - Baracoa, Kuba)

<p>Qu&eacute; pasa si olvido? - Čo sa stane ak zabudnem?</p>

Qué pasa si olvido? - Čo sa stane ak zabudnem?

<p>M&uacute;zeum venovan&eacute; obetiam diktat&uacute;r na celom svete, no najm&auml; t&yacute;m, ktor&iacute; zmizli, ktor&iacute; boli zabit&iacute;, či mučen&iacute; počas Pinochetovho prevratu a n&aacute;sledn&yacute;ch rokoch jeho režimu. Ľudia, ktor&iacute; sa snažili vysloviť pravdu, alebo oponovať boli odstr&aacute;nen&iacute;. Thats all. Apoliticky sa ned&aacute;... Stačilo už!!!</p>
<p>Foto: Martina Čamekov&aacute;, BUBO - Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Čile</p>

Múzeum venované obetiam diktatúr na celom svete, no najmä tým, ktorí zmizli, ktorí boli zabití, či mučení počas Pinochetovho prevratu a následných rokoch jeho režimu. Ľudia, ktorí sa snažili vysloviť pravdu, alebo oponovať boli odstránení. Thats all. Apoliticky sa nedá... Stačilo už!!!

Foto: Martina Čameková, BUBO - Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Čile

BUBO robí charitu. Južný Sudán je jedna z najnebezpečnejších krajín sveta, zmietaný v tvrdej občianskej vojne. Spolu so slovenskou organizáciou MAGNA pomáhame, kde treba. Demokracia a sloboda nie sú samozrejmosť, je to veľký boj!

<p>Za J&aacute;na a Martinu. My&scaron;lienka &uacute;cty k slobode a k životu z b&yacute;valej v&auml;znice a vypoč&uacute;vacieho strediska Tuol Sleng - miesta, kde len pred p&aacute;r desaťročiami vyhasli životy tis&iacute;cok rovnako nevinn&yacute;ch ľud&iacute;. Ani v ned&aacute;vnych dejin&aacute;ch nie je sloboda samozrejmosťou.<br />Foto: Zuzana H&aacute;bekov&aacute;, BUBO - Phnom Penh, Kambodža</p>

Za Jána a Martinu. Myšlienka úcty k slobode a k životu z bývalej väznice a vypočúvacieho strediska Tuol Sleng - miesta, kde len pred pár desaťročiami vyhasli životy tisícok rovnako nevinných ľudí. Ani v nedávnych dejinách nie je sloboda samozrejmosťou.
Foto: Zuzana Hábeková, BUBO - Phnom Penh, Kambodža

Ao Nang, Krabi, Thajsko

Video: Veronika Bednárová, Katrin Abou Naboutová, BUBO

<p>Foto: Martin &Scaron;imko, BUBO - Južn&aacute; K&oacute;rea</p>

Foto: Martin Šimko, BUBO - Južná Kórea

<p>#allforjan<br />Foto: Veronika Hul&iacute;kov&aacute;, BUBO - Uluru, Centr&aacute;lna Austr&aacute;lia</p>

#allforjan
Foto: Veronika Hulíková, BUBO - Uluru, Centrálna Austrália

<p>Kult&uacute;rne centrum Jean-Marie Tjibaou. Najzn&aacute;mej&scaron;ia stavba Novej Kaled&oacute;nie. Navrhol ju Renzo Piano a otvoren&aacute; bola v roku 1998. Kult&uacute;rne centrum je venovan&eacute; Jean-Marie Tjibaouvi, ktor&yacute; zahynul v roku 1989 pri veden&iacute; boja za auton&oacute;miu Novej Kaled&oacute;nie spod franc&uacute;zskej nadvl&aacute;dy. <br />Foto: Robert Taraba, BUBO - Nov&aacute; Kaled&oacute;nia</p>

Kultúrne centrum Jean-Marie Tjibaou. Najznámejšia stavba Novej Kaledónie. Navrhol ju Renzo Piano a otvorená bola v roku 1998. Kultúrne centrum je venované Jean-Marie Tjibaouvi, ktorý zahynul v roku 1989 pri vedení boja za autonómiu Novej Kaledónie spod francúzskej nadvlády.
Foto: Robert Taraba, BUBO - Nová Kaledónia

<p>Foto: Jozef Zelizň&aacute;k, BUBO - Fulhadhoo, Maldivy</p>

Foto: Jozef Zelizňák, BUBO - Fulhadhoo, Maldivy

<p>Foto: Katar&iacute;na L&iacute;&scaron;kov&aacute;, D&aacute;&scaron;a Kotl&aacute;rov&aacute;, BUBO - Rio de Janeiro, Braz&iacute;lia</p>

Foto: Katarína Líšková, Dáša Kotlárová, BUBO - Rio de Janeiro, Brazília

<p>Foto: Marek Mel&uacute;ch, BUBO - Sydney, Austr&aacute;lia</p>

Foto: Marek Melúch, BUBO - Sydney, Austrália

<p>Foto: Tom&aacute;&scaron; Kubu&scaron;, Franti&scaron;ek Kekely, BUBO - Wadi Rum, Jord&aacute;nsko</p>

Foto: Tomáš Kubuš, František Kekely, BUBO - Wadi Rum, Jordánsko

<p>Foto: Peter Hliničan, BUBO - Los Uros, Peru</p>

Foto: Peter Hliničan, BUBO - Los Uros, Peru

<p>Na denn&iacute;ku vid&iacute;te d&aacute;tum. Dnes je 27. Yekatit 2010, čiže 28. febru&aacute;ra 2010. U n&aacute;s je dnes 6. marca 2018. Slobodu slova a tlače si pripom&iacute;nam nad novinami v Addis Abeba.<br />Foto: Ľubo&scaron; Fellner, BUBO - Eti&oacute;pia</p>

Na denníku vidíte dátum. Dnes je 27. Yekatit 2010, čiže 28. februára 2010. U nás je dnes 6. marca 2018. Slobodu slova a tlače si pripomínam nad novinami v Addis Abeba.
Foto: Ľuboš Fellner, BUBO - Etiópia

<p>Copacabana</p>
<p>Foto: Ľubor Kučera, BUBO</p>

Copacabana

Foto: Ľubor Kučera, BUBO

Minúta ticha na pláži
Video: Tomáš Hušek, BUBO - Maurícius

<p>Las Vegas</p>
<p>Foto: Peter Droba, BUBO</p>

Las Vegas

Foto: Peter Droba, BUBO

<p>Jazero Tanganika</p>
<p>Foto: Stanislav Cig&aacute;nek, BUBO - Burundi</p>

Jazero Tanganika

Foto: Stanislav Cigánek, BUBO - Burundi

Francúzska Guyana , +4 viac
13 dní
5 580 €
Sri Lanka
11 dní
2 110 €